top of page
Søk
  • Forfatterens bildete-fjeld

Juletrefest på Folkets Hus 1953.

Oppdatert: 26. des. 2022

For akkurat 70 år siden i dag arrangerte Konnerud Ungdomskorps juletrefest for både barn og voksne på Folkets Hus på Konnerud.

Folkets hus i dag er mer eller mindre samme bygg som i 1953 (Foto: Skoger og Konnerud historielag)
Folkets hus. Bildet er tatt i 1946, i forbindelse med AUF's pinseleir på Konnerud. (Foto Inger Fjeldheim?)

Det var damegruppa i ungdomskorpset som sto som arrangør av festen. Min mor, Inger Kristensen (senere gift Fjeldheim), spilte aldri i korpset selv, men hadde tre yngre brødre som gjorde det. Hun var kanskje på dette tidspunktet kasserer i damegruppa, for i en eske med hennes papirer fant jeg masse kvitteringer og loddbøker fra denne tiden.

Damegruppa i Konnerud Musikkorps på et litt seinere tidspunkt. (ca. 1960) Fra venstre har vi Esther Ruud, Randi Kristensen, sittende foran er Turid Marheim og helt til høyre min mor Inger (Fjeldheim) Kristensen. Bak står Norma Lien. (Børre Marheim har også sneket seg med på bildet til damene).

Leie av lokalet var klart en god stund før festen. Det var vel greit å ha dette ordnet, så ingen kom dem i forkjøpet. Resten av planleggingen synes å komme relativt seint.


For å få lov til å arrangere en slik tilstelning måtte man ha tillatelse fra lensmannen i Skoger. Han krevde også inn Tono-avgiften, på 10,25 kr. Den er datert 22. desember, bare 4 dager før festen, så dette var vel kun en formalitet.


For å bekjentgjøre tilstelningen ble det annonsert i de to lokale avisene, Drammens Tidende og Fremtiden på selveste julaften (kun 2 dager før festen). De hadde vel muligens hatt litt lokale plakat-oppslag på Konnerud noe tidligere?


Drammens Tidende 24. des 1953

Først var det altså juletrefest for barna. Her var det bevertning, som det ser ut til at Folkets hus ordnet. En kvittering på bevertning (og karameller!) er undertegnet av samme person som undertegnet husleien for Folkets hus. Sannsynligvis var vel dette brus, boller og julekake?


Det måtte også handles inn til poser: Frukt og rosiner(?) ble handlet inn hos Brødr. Mogensens frukt og grønnsaksbutikk i Konnerudgata 10. Kjærlighet (på pinne) ble handlet inn både på Skalstad Landhandleri og et ukjent sted. (200 stk. til sammen!) I kolonial-butikken IRMA i Konnerudgata 2 ble det handlet inn 15 pk. med noe jeg ikke klarer å tyde.

Totalt kom barnas poser på 149.- kr. i regnskapet for festen (noe som stemmer med disse 4 kvitteringene).

Julenissen kom selvfølgelig på besøk for å dele ut posene, og nissemaska ble handlet inn på Gramsborg Landhandleri.


Inntekten på barnefesten var 214,45 kr. Siden det neppe var andre inntekter enn inngangspengene her, kan vi tippe at det var ca. 50 voksne og hundre barn til stede? (Dette ville gitt 200.- kr. i inntekter).


Etter at barna hadde blitt sendt hjem, skulle de voksne ha dansefest. Et av de mest populære lokale dansebandene på den tiden, Jazzi Band, var leid inn. De tok 150.- kr. for å spille fra kl. 20 til 01, pluss 10.- kr. for å dekke reiseutgiftene. Bandet må sies å være veldig lokalt, siden to av de tre var med i Konnerud Ungdomskorps, Kåre Gullhaugen som bassist og Ivar Nordli som dirigent!


I 2002 hadde Drammens Tidende en en artikkel om Jazzi Band da gutta fylte 80 år!


Det var alltid utlodning på disse festene. Vi ser av regnskapet at barnefesten gikk med underskudd. Salget av lodder kunne da bringe pluss i regnskapet. Loddbøkene (+ 2 blomster, (gevinster?) ble handlet inn hos Harald Lyche i Drammen 4 dager før festen.

Inntekten på dansefesten var 695.- kr. Jeg antar at det har vært salg av ett eller annet her, for hvis dette bare var fra inngangspengene, ville det bety at det var nesten 280 personer til stede, og det tror jeg hadde blitt vel trangt selv i Folkets hus "store sal".


Da festen var over og regnskapet oppgjort, viste det et overskudd på 428,46 kr. (tilsvarer ca. 7300.- kr i dag). Så en slik fest ga et betydelig bidrag til driftsutgiftene i et musikkorps.


Som tidligere nevnt, spilte 3 av mine onkler i Konnerud Ungdomskorps. I 1954 skiftet det for øvrig navn til Konnerud Musikkorps. (Jeg hadde selv en "karriere" som kornettist i korpset, fra ca. 1973 til 1978). Jeg legger ved noen bilder fra denne tiden:Ekte Konnerud-gutter! Mine 3 onkler, Toralf, Egil og Arne. Bildet er tatt ved Jarlsbergkrysset/Gramsborg rundt 1960.

Disse bildene er sannsynligvis fra slutten av 50-tallet. Det første er tatt på Løvås-jordet på Barnas skidag.


Fra musikkstevnet på Lierstranda i 1962. Det ser ut som de har fornyet uniformene siden det forrige bildet av mine tre onkler.Undertegnede, i Bekkedalsveien, på vei til å spille 17. mai 1973. Med "kledelig" 70-talls-sveis.

Bjørg Sommero i damegruppa overrekker ny fane til formann(?) Børre Marheim, 17. mai 1973.

17. Mai 1973. På vei opp Poppegårdsbakken. (Dette var tydeligvis etter at det ble bestemt at det var for langt å gå Bernås-Gamleveien- Bekkedalsveien- Hauanveien for de små barna)


Jeg håper noen hadde glede av historien og bildene.

- Terje Fjeldheim -


696 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page