top of page
Johnny Cash  26. august 1987
Flyttet til Ekeberghallen!

Arrangøren Petter Bakke og Viking Konsertbyrå ville ha country-stjernene Johnny Cash og Chris Christoffersen  til Norge høsten 1987. Han så seg om etter steder å arrangere to konserter, og mente at hele Norges storstue når det gjaldt konserter, Drammenshallen, måtte være et passende sted for en av de. Johnny Cash hadde jo hatt en suksessfull konsert der i 1983.

Problemet var at på angjeldende datoer, 26 -27 august, var Drammenshallen leid bort til Buskerud Håndballkrets for en turnering, og idrett skulle selvfølgelig prioriteres i en idrettshall.

Petter Bakke måtte derfor arrangere Country-festivalen sin i Ekeberghallen i stedet. Der kom det anslagsvis 6-700 tilskuere, og arrangementet gikk med 500.000.- i underskudd.

Den andre konserten ble avholdt i Sarons Dal. Også her var det beskjedent fremmøte, med 8-900 tilskuere, og ny økonomisk fiasko.

Arrangør: Petter Bakke og Thore Henki Holm Hansen

Turné:  Coming to Town tour

Tilskuere:  

Set-liste: 

Support: 

Besetningen:

Johnny Cash - (Vokal og gitar)

Band
 

1987-04-02 Johnny Cash.jpg
1987-08-21 Agder.jpg
1987-08-21 Agder 2.jpg
1987-25-08 Halden Arbeiderblad.jpg
1987-08-26 Arbeiderbladet Nye Takter.jpg
1987-08-26 Arbeiderbladet Nye Takter 2.jpg
1987-08-27 Bergen Arbeiderblad.jpg
1987-08-28  Agder.jpg

Utklipp fra DT & BB, Agder, Halden Arbeiderblad, Nye Takter og Bergen Arbeiderblad.

bottom of page