top of page

Barnas skidag
5./12. april 1970

I 1970 skulle Barnas skidag arrangeres søndag 5. april. Men da dagen opprant var det et forferdelig vær, med vind og snøfokk, så det måtte avlyses. Men den solide arrangements-staben i Konnerud IL med Roar Blomholt i spissen bestemte at de ville prøve igjen neste søndag.

 

Og neste søndag var det i følge Konnerud Sport bare sol og glede på Løvåsjordet. 340 barn deltok, og Konnerud musikkorps stilte trofast opp. Dette året ble premieutdelingen lagt til Konnerud skole. Fjorårets kontrovers med sanitetsforeningen, var løst(?), men man valgte altså å bruke skolen i stedet for Sanitetshuset. Etter premieutdelingen var det kinofremvisning på Folkets hus.

I Konnerud Sports reportasje står det at siden resultatene er kjent fra avisene, velger de å ikke bruke plass  til dette. Det var synd, siden Fremtiden heller ikke trykte resultatene, og Drammens Tidende fra april 1970 ikke er scannet inn av Nasjonalbiblioteket. Jeg finner derfor ingen resultater fra dette året.

1970-04-04 1 Fremtiden.jpg
1970-04-04 2 Fremtiden.jpg

Fremtiden 04.04.1970

1970-04-06 Fremtiden.jpg

Fremtiden 06.04.1970

1970-04-11 Fremtiden.jpg
1970-1 Konnerud sport - barnas skidag 001.jpg

Fremtiden 11.04.1970

Konnerud Sport april 1970

bottom of page