top of page

Barnas skidag
1976
AVLYST?

 

Var det en øredøvende taushet etter rennet året før, må man bare konstatere at den tausheten fortsatte gjennom hele 1976. Ikke ett ord om Barns skidag verken i Konnerud Sport, DT & BB eller Fremtiden.

Så jeg vet ikke om det ble arrangert noe renn dette året. Eller om man prøvde og måtte avlyse? Det jeg vet er at det også i 1976 var dårlige snøforhold, og at det kan være en medvirkende årsak. Men hvis man hadde prøvd å arrangere noe, hadde det vel stått noe et eller annet sted?

Man kan vel konkludere at den nyvalgte barnas skidag-komitéen ikke har gjort noen strålende jobb.

Konnerud Il avholdt klubbmesterskap 28. mars, den "vanlige" Barnas skidag-søndagen. Men i annonsen for klubbmesterskapet er ikke Barnas skidag nevnt, slik det var de påfølgende årene. Konklusjonen må jo da bli at det ikke ble arrangert noe Barnas skidag i 1976!

1976-03-25 Fremtiden.jpg

Fremtiden 25.03 1976

bottom of page