top of page

Barnas skidag
1. april 1978

 

Lørdag 1. april ble Barnas skidag arrangert på Sletta i 1978. Som året før var det sammen med Konnerud IL's klubbmesterskap. Hvorfor det, etter at det i alle år hadde vært på en søndag, nå gikk på lørdag, har jeg ikke funnet noe svar på. (Påsken var uka før.)

Fremtiden har en liten reportasje, der vi får vite at ca. 250 barn stilte opp. Ellers skrives det mest om historien, og ingen resultatliste dessverre.

 

Det påstås også at dette er 25-års jubileet. Jeg har ikke klart å finne mer enn 24 renn så langt. Men Fremtiden var ute av telling allerede i 1972, da de påsto at 20-års jubileet var 21. gang. Mysteriet er det forsvundne 1976. Konnerud IL avholdt klubbmesterskap 28. mars det året, men det står ikke noe sted at dette også var Barnas skidag. 

Konnerud IL fikk for øvrig i 1978 Sparebanken Drammens ærespris for sitt solide ungdomsarbeide. Her blir Barnas skidag trukket fram som eksempel.

Fremtiden 30.03.1978

DT & BB 30.03.1978

Fremtiden 04.04 1978

1978-06-01 DT & BB 1.jpg
1978-06-01 DT & BB 2.jpg
1978-06-01 DT & BB 3.jpg
1978-06-01 DT & BB 4.jpg

DT & BB 01.06.1978

bottom of page