top of page

Barnas skidag
13. april 1986
 

Barnas skidag blir igjen koblet sammen med Klubbmesterskapet i 1986. Og bare barn 8 år og yngre kunne delta i Barnas skidag, de andre måtte delta i klubbmesterskapet.

Dette er det siste "livstegn" jeg finner fra Barnas skidag på Konnerud. Det virker som idrettslaget lot det avgå med en stille død året etter. Litt merkelig, hvis det stemmer at det var 350 deltakere året før? Da var det tydeligvis ikke deltakelsen det stod på? Muligens økonomien. Barnas skidag var aldri noen inntektskilde for idrettslaget. Med premier til alle, og relativt beskjeden startkontingent, var det en ren utgiftspost. Men som det heter på økonomi-språket: det var utgifter til inntekts ervervelse. Ganske mange av barna som deltok, og også noen av foreldrene, meldte seg inn i idrettslaget. Konnerud idrettslag har i mange år vært blant de største idrettslagene i Norge, og Barnas skidag var nok en medvirkende årsak til dette. 

 

Nå har jo Onsdagsrennet tatt over mye av funksjonen til barnas skidag. Arrangert hvert år siden 1967, (jeg var med i det aller første:-), virker det som det fortsatt står veldig sterkt i klubben. Men det savner kanskje en liten hoppbakke og utforløype? Hvorfor ikke legge siste onsdagsrenn til en søndag, og kalle det Barnas skidag? (Lett for meg å si som sitter her 100 mil fra Konnerud og slipper å delta på dugnaden.)

Jeg har beregnet at Barnas skidag i de 33 åra (32?) det ble arrangert hadde ca. 8000 starter. Det er mange som sitter med gode minner fra den tiden.

1986-04-11 DT & BB - Barnas skidag.jpg

DT & BB 11.04.1986

bottom of page