top of page
Gospel Aid 5. desember 1985

I 1985 var det flust av "aids-konserter" for å hjelpe de tørke-rammede i Afrika. Også kristenfolket slo seg på bølgen, og en rekke "Gospel-aid" konserter ble arrangert rundt omkring i Norge.

Til Drammen kom et Svensk prosjekt hvor "Stiftelsen Musik som Hjälper" sto bak. (Jeg har ikke klart å finne noe ut om denne stiftelsen). Inntekten skulle gå til svenske hjelpeorganisasjoner. 

At overskuddet skulle gå til svenske kirkelige hjelpeorganisasjoner var neppe noe sjakktrekk. I tillegg til dårlig annonsering medførte dette dårlig publikumsfremmøte, og konserten gikk med et underskudd på 50.000.- kroner. Det ble ikke skrevet noen anmeldelse etter konserten, og jeg klarer ikke å huske om det var en bra konsert. (Kan vel egentlig innrømme at jeg antakelig syntes det var stusselige greier. Fikk nok av salmepugging på barneskolen).

Arrangør: Stiftelsen Musik som Hjälper

Turné:  

Tilskuere:  ?

Set-liste: 

Support: 

1985-11-15  Gospel festival.jpg
1985-12-04  Gospel-festival.PNG
1985-12-13 Gospel aid.jpg

Avisutklipp fra DT & BB

bottom of page