top of page
Søk
  • Forfatterens bildete-fjeld

Fjeldheimslekt: Tvedestrand-grenen.Da jeg begynte litt med slektsforskning for drøyt 20 år siden, fant jeg relativt raskt at farfar Olaf hadde vært gift før, og at det sannsynligvis befant seg noen slektninger i Tvedestrand-traktene. Få av oss i Sandsvær-grenen visste noe om dette. Men det tok noen år før jeg fikk forsket litt på det. Og det var først i forbindelse med slektstreffet i 2017 at jeg turte å ta kontakt.


For de av dere som ikke kjenner noe særlig til Tvedestrand-slektningene skal jeg gjøre et forsøk på komme med litt informasjon.


Jeg har ikke så mange bilder av Tvedestrand-Fjellheimene. På dette bildet fra 1945, som Ragnhild la ut på Fjeldheim-sida, skal Sofie og de to sønnene, Viktor og Sigurd befinne seg. Viktor står bakerst i midten, og Sigurd står helt til venstre. Men hvor er Sofie? Enten nr. 2 fra høyre? eller foran Viktor? (begge med mørk kåpe og hatt.) Familielikheten er slående, så den andre er da antagelig en av Sofies søstre. (Hun hadde 2 som begge levde i 1945.)I 1906 var Olaf Haakonsen Gunderengen veiarbeider i Heddal i Telemark. Han bodde da på gården Kolbjørnsrud.

Kolbjørnsrud i 1953. (Har sannsynligvis ikke forandret seg så mye siden 1906) (Foto: Notodden historielag.)


Litt lenger opp i dalen lå Saulands Uldspinderi. Det hadde startet opp i 1897, og sysselsatte 15-20 fortrinnsvis unge, ugifte jenter. (Gifte damer jobbet ikke på den tida!) Ved folketellingen i 1900 jobbet Sofies eldre søster, Lovise, på uldvarefabrik. Det kan vel tenkes at dette var i Sauland, og at hun sørget for at søsteren Sofie også fikk seg jobb der når hun ble gammel nok?

(Foto: Digitalt museum, Telemark) (Foto: Postkort fra gamle Telemark)

Saulands Udspinneri


Jeg vet selvfølgelig ikke hvordan Olaf og Sofie møttes, men man kan vel se for seg en bygdefest, hvor de unge damene på ullspinneriet var ettertraktet vilt for "rallare" som lå på vei-anlegget.

Det ble i all fall lyst for Olaf og Sofie 13. mars 1906 i Heddal stavkirke.

Bryllupet sto uka etterpå i Heddal stavkirke. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke skjedde på en av hjemplassene deres, enten i Norderhov eller i Holt? Det første barnet, Sigurd, ble ikke født før i oktober, så selv om Sofie var gravid i bryllupet, hastet det vel ikke sånn?


Olaf og Sofie. Har dessverre ingen bilder av en yngre Sofie.

Heddal stavkirke i 1905. (Foto. Narve Skarpmoen)


Sofie ble født 31. mai 1888 på Østeraa, bruk nr. 17, i Holt. (Litt øst for Tvedestrand.) Hennes slekt på Østeraa kan følges tilbake til Jon Andersen, f. 1632.


Hun ble døpt 8. juli 1888 i Holt kirke. Faddere var: Moderen, Matilde Aanonsen, Stian Pedersen (morfar), Thorbjørn Aanonsen og Faderen.


(Bilde fra Østeraa bygdebok.)

Østeraa ca. 1890. Stian Pedersen (Sofies morfar) eide det hvite huset nederst, midt på bildet. Han døde i 1899, og kona Elen Aline året etter. Sofies mor, Ingeborg, arvet sannsynligvis huset da foreldrene døde.


Holt kirke


Sofies foreldre:


Wilhelm Michaelsen, f. 21. mai 1859 i Tvedestrand. Døpt 10. juli 1859 i Holt kirke. (Foreldre: Michael Thomssen og Wenke Wemundsdatter) Ved folketellingen i 1865 bodde de i hus nr. 160 i Tvedestrand. Faren var snekker.


I 1875 bodde han hos sin onkel, malermester Tønnes Tønnesen i Vesterklev 67 i Holt. Han var da malersvend.( Han er oppført som Wilhelm Tønnesen, som er feil.)


28. des 1880 giftet Wilhelm seg med Ingeborg Marie Stiansdatter, f. 20. okt 1858 på Østeraa i Holt. (Foreldre: Stian Pedersen og Elen Aline Andersdatter)


Ved folketellingen i 1900 bor Ingeborg med 4 sønner og 3 døtre på Østeraa, gård nr. 2, bruk nr. 17.


Østeraa ca. 1900. Litt annen vinkel, og mer løv på trærne enn på bildet ovenfor.

(Bilde fra Østeraa bygdebok.)


Men hvor er Wilhelm? Ingeborg står oppført som gift, (g) og ikke enke, (e). Det betyr at Wilhelm fortsatt er i live. Det tok meg litt leiting å finne Wilhelms skjebne.

I 1900 var han innlagt på Eg Sindsykeasyl i Kristiansand. Jeg vet ikke hvorfor han hadde blitt innlagt der. Men det er stor mulighet for at det har sammenheng med hans yrke som maler. På den tiden var bly et vanlig tilsetningsstoff i maling, og man var ikke bevisst på hvor farlig dette var. (Av de 154 mannlige pasientene var det 3 malere der i 1900.)

Eg Sindsygeasyl, Kristiansand


Wilhelm døde på Eg kort etter folketellingen, 22. juli 1901. Dødsårsaken blir oppgitt å være sindsygdom. (Det er godt vi har kommet litt lengre i dag.)


Sofie og Olaf:


Etter at Olaf og Sofie hadde giftet seg i Heddal, flyttet de til Sofies hjemplass, Østeraa i Holt. Og sannsynligvis bodde de i huset sammen med Sofies mor (?) Der fødte Sofie en sønn 5. okt 1906. Han ble døpt Sigurd Olaf Henry, 18. nov 1906 i Tvedestrand kirke. Faddere var: kone Ingeborg Tellefsen, pige Ella Thorbjørnsen, arbeider Anders Mikalsen (onkel) og arbeider Ingvald Mikalsen, Østeraa (onkel).


Olaf er nå fabrikk-arbeider. Jeg vet ikke, men det er vel stor sannsynlighet for at han jobbet på Østeraa Feltspatmølle, som lå kun 50 m fra huset han kanskje bodde i. Og to av hans svogere jobbet allerede der. (Folketellingen 1900). På bildet fra Østeraa ca. 1890, ovenfor, ligger feltspatmølla helt nede ved sjøen til høyre.

Ansatte ved Østeraa feltspatmølle. Bildet er tatt ca. 1900, og derfor noen år før Olaf eventuelt jobbet der. Sofies bror, Anders Michaelsen, står bakerst til høyre.

(Bilde fra Østeraa bygdebok.)


Ved folketellingen 1910 finner vi Sofie og Sigurd på Østeraa, men det står ikke hvilket hus de bor i. Olaf er nå tømmerhugger (skovarbeider), og befinner seg i Slemdal (Telemark). I følge tellingen i Sandsvær, befinner han seg på Sørmyr, like sør for Skrimfjell.

1910 - folketellingen Holt

1910 - folketellingen Sandsvær


Dette er første gang jeg har sett Olaf bruke Fjeldheim som etternavn. Hvorfor han begynte å bruke det nå er ikke lett å forstå.


I 1911 får Olaf og Sofie et barn til. Han blir døpt Viktor Emanuel den 5. nov. 1911 i Tvedestrand kirke.


Her bruker plutselig Olaf Haakonsen som etternavn igjen. Faddere til Viktor var: Fabrikkarb. Anders Mikalsen, Østeraa, (onkel), sjømand Peder Gjertsen, Østeraa, kone Marie Andersen, Fjerklev og tjenestejente Ella Aanondsen, Østeraa.


To år seinere kommer siste barn i Tvedestrand: Hun blir døpt Karen Alvilda i Tvedestrand kirke 8. juni 1913. Faddere var: kone Mari Andersen, Fjærklev, tj.pige Ingeborg Mikalsen (tante), anlægs arb Stian Mikalsen (onkel) og arb Sigvald Petersen?, Østeraa.

Også nå bruker Olaf Haakonsen som etternavn. Hvorfor han brukte Fjeldheim i 1910 vil nok forbli et mysterium.


Så forsvinner Olaf fra Tvedestrand. Angivelig reiste han til Amerika, og ble borte der. Men jeg har ikke klart å finne spor av Amerika-reisen hans. Kanskje lå han bare litt lavt i terrenget her hjemme fordi kravene om barnebidrag ble vel heftige?


Men i 1918 dukker han opp i Hedrum utenfor Larvik, og gifter seg med min farmor, Maren. (Da skriver han seg som Olav Haakonsen i kirkeboka, mens ved sønnen Haakons dåp litt seinere samme år bruker han Haakonsen Fjeldheim.)


Olaf og Sofie ble visstnok skilt i 1916. Men i 1920 oppgir hun han som forsørger, så han må tydeligvis ut med et "klekkelig" barnebidrag. Selv etter at hun ble skilt beholdt Sofie Fjellheim-navnet resten av livet.


Ved folketellingen i 1920 bor Sofie på Epleviktangen, litt sør for Østerå, Råkenes bruk nr. 3 (Rosenberg), med tre barn, sin mor og broren Stian. Hun oppgir som levevei at hun er "hustru efter skogarb. Olaf Fjeldheim", og at hun forsørges av han.

Hun har litt bierverv i form av dagarbeid på forskjellige gårdsbruk.


Råkenes, bruk nr. 3 Rosenberg, på dagens kommunekart.


I 1946 fikk Sofie tillatelse av herredsstyret i Holt til å kjøpe et lite hus på Østerå. Jeg vet ikke hvor på Østerå dette huset lå.


Sofie døde på Østerå 18. juli 1956.Olaf og Sofies barn:


1. Sigurd Olaf Henry Olafsøn FjeldheimSigurd, ca. 1945.


Ved folketellingen i 1920 bodde Sigurd sammen med moren, søsknene og bestemoren på Epleviktangen i Holt.

Han ble konfirmert 8. mai 1921 i Tvedestrand kirke. Hans kristendomskunnskaper ble av presten vurdert til "godt".


Jeg finner ikke at Sigurd noen gang giftet seg, og han har vel av den grunn ingen etterkommere?

Jeg er ikke helt sikker på om det er Sigurd som betalte 1 krone i en kronerulling til en skole i Grenland i 1931, men det fantes ikke andre Sigurd Fjellheim i området på den tiden.


20. juni 1940 klarte Sigurd å nesten hogge av seg stortåa da han hogg ved. (Jeg vet ikke hvordan det gikk, da avisene som meldte om uhellet er stengt for "allmenheten" i Nasjonalbiblioteket.)

Sigurd og Viktor var med på å stifte en avdeling av Skog og Land på Østeraa i 1949, en fagforening for skogsarbeidere og jordbruksarbeidere. Sigurd gikk inn i styret som kasserer, mens Viktor ble sekretær!


Ved utvidelse av Dypvågveien i 1958 måtte Sigurd avstå noen kvadratmeter av sin eiendom. Det fikk han den nette erstatning av 57.- kr. for.


I 1961 solgte Sigurd sjekta si for 250.- kr. Også en del materialer ville han kvitte seg med.


I 1967 solgte Sigurd br. nr. 97 av Østeraa til Jørgen Hagane.


Mange år seinere, i 1985, solgte han bruk nr. 102 til Arve Snare. Mulig det var stor forskjell på tomtene, men det var ikke rare prisstigninga på nesten 20 år.


Sigurd døde brått 28. april 1994. (Også her er avisene som trykket annonsen sperret dessverre.)2. Viktor Emanuel Fjellheim


Viktor, ca. 1945


Ved folketellingen i 1920 bodde Viktor på Epleviktangen sammen med moren, bestemoren og søsknene. Epleviktangen ligger noen kilometer sør for Østeraa, på gården Råkenes grunn.


Viktor ble konfirmert i Tvedestrand kirke 8. mai 1927. Presten har ikke skrevet noe om kristendomskunnskapen denne gangen.


4. juni 1955 giftet Viktor Emanuel seg med Randi Olaug Martinsen, fra Hovin i Spydeberg i Østfold. (Foreldrene hennes var Gunnar Martin Martinsen, (1913 - 1996) og Gudrun Kristine Karlsen, f. 1910 i Oslo.)

Viktors svigerfar, Gunnar Martin Martinsen


Forlovere var fabrikkarbeider Finn Løvseth Sørensen og husmor Alvilda Løvseth Sørensen (Viktors svoger og søster.) Siden Randi var bare 18 år måtte hun ha morens tillatelse til å gifte seg.


Viktor og Randi har følgende barn og barnebarn:


a. Vigdis, har barna: Roger, Morten, Christian, Frederick og Kaja Elise.


b. Ragnhild, har barna: Frode, Espen, Line og Silje.


c. Ole Georg, gift med Helga-Brit (Fjellheim) fra Risør. De har en sønn: Viggo. Sammen driver de et større entreprenørfirma.Som nevnt ovenfor, under Sigurd, var Viktor med på å starte en avdeling av fagforeningen Skog og Land på Østeraa i 1949. Viktor ble da foreningens første sekretær.


Viktor døde 12. oktober 1972, bare 61 år gammel.3. Karen Alvilda


Ved folketellingen i 1920 bodde Karen Alvilda på Epleviktangen sammen med sin mor, søsken og bestemor Ingrid.


Hun ble konfirmert i Tvedestrand kirke 13. mai 1928.


Karen Alvilda dro ut i verden for å finne seg jobb. Men hun dro ikke så langt. Ved nabobyen Arendal ligger Barbu. Et gammelt strandsted, som en kort periode rundt 1900 var egen kommune. Her fikk Karen Alvilda jobb på en fabrikk (jeg vet ikke hvilken.)

Barbu 1941


Her fikk hun seg også etter hvert en kjæreste.


Karen Alvilda giftet seg den 6. mars 1940 i Barbu kirke med Finn Løvseth Sørensen.

Fylkesmannen hadde samme dag gitt samtykke til at bryllupet skjedde uten lysning, i følge kirkeboka. Hva grunnen til dette var vet jeg ikke.

Finn Løvseth Sørensen og Karen Alvilda Fjellheim.


Finn var født 5. April 1913 i Barbu, og ble døpt 18. mai 1913 i Barbu kirke. Foreldrene hans var handelsfullmektig Thorvald Emil Sørensen fra Lunde i Telemark og hustru Matilde Wroldsen fra Barbu.

Thorvald Emil Sørensen og hustru Matilde Wroldsen(?) foran huset deres i Barbu.


Karen Alvilda og Finn fikk følgende barn og barnebarn:


a. Anne Sofie (1940 - 2009)


Gift med Josef Lund Knudsen, f. 1935 i Øyestad. Jeg vet ikke hvor de bodde. De ble muligens skilt på et tidspunkt? Jeg har ikke andre opplysninger om barn annet enn det som fremkommer på dødsannonsene: Laila, Lisbeth og Tone.

Josef Lund Knudsen og Anne Sofie Løvseth


b. Gerd Lillian (1947 - 1999)


Gift med Finn Arno Christensen, f. 1943 på Tromøy. De bodde sannsynligvis på Tromøya. De fikk minst ett barn, men jeg har ikke klart å finne noe navn. De ble også skilt.


Lysning og bryllup for Gerd Lillian Løvseth og Finn Arno Christensen.


Finn Arno døde 23. aug 1993 på Gåstjønn(?). Han er begravet ved Fjærvik kirke i Arendal.


Gerd Lillian døde 10. mars 1999. på Aust-Agder sentralsykehus. Hun bodde da i Vikaveien 12 på Hisøy. Hun ble begravet ved Hisøy kirke.


c. Tore Emil


Gift 1970 med Gerd Johansen fra Hisøy. De bor på Hisøy utenfor Arendal. De har tre barn(?)Opplysningene ovenfor er stort sett ting jeg har funnet på nettet. Noen opplysninger har jeg fått av Ole Georg og hans kone Helga-Brit, og Ragnhild.


Olafs 9 barn.


Eldstemann, Arthur, og familien i Sandsvær hadde kontakt opp gjennom åra.


Første gang jeg hørte Guri bli nevnt var på slektstreffet. Det tok meg litt tid å finne ut av det. Men jeg tror ikke det har vært mye kontakt der før jeg traff hennes to døtre på Rykkin i Sandvika.


Da Olaf døde i 1950, hadde familien i Tvedestrand kommet til Sandsvær for å kreve arven sin. Men den storgården de trodde Olaf kom fra, var bare et lite småbruk. Og eldstemann i Sandsvær, Håkon, hadde tatt over allerede i 1946.

Det var ikke mye å dele, og Sandsværingene mente Tvedestrandsfolket hadde blitt løst ut fra arven tidligere, og ville ikke gi de noe. De måtte returnere med uforrettet sak. Og det var vel kanskje årsaken til at neste kontakt først kom 67 år seinere(?)


Nå blir det opp til oss å opprettholde kontakten. Det er jo litt enklere i dag, med diverse sosiale medier.


Jeg har jo flytta litt langt unna til at det er enkelt å stikke innom en tur. Men i disse post-korona tider er det kanskje noen som har funnet ut at Norge er et fint ferieland. Hvis dere skulle finne på å legge turen nordover blir jeg fornærma hvis dere ikke svinger innom Velfjorden en tur.


Opplysningene ovenfor er stort sett ting jeg har funnet på nettet. Noen opplysninger har jeg fått av Ole Georg og hans kone Helga-Brit og Ragnhild.


Hvis det er noe som er feil, noe som burde vært fjernet eller noe som burde vært tilføyd vil jeg svært gjerne at dere tar kontakt med meg!


Terje
47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page