top of page
Søk
  • Forfatterens bildete-fjeld

Ekte Konnerudgutt?


Det er nå mer enn 40 år siden jeg flyttet fra Konnerud, men når jeg presenterer meg for folk sier jeg fortsatt at det er Konnerud jeg kommer fra.

Nå er jeg jo heller ikke født på Konnerud (men på Kongsberg), men mine 25 første år ble stort sett tilbragt i Bekkedalsveien på Konnerud. Så derfor spørsmålstegnet: kan jeg kalle meg en ekte Konnerudgutt?

Litt stiv i smilet, men det skyltes at det var dårlig med tenner på innsida. (Aha, var det derfor Mona Lisa smilte litt anstrengt?)


Bli med meg på en reise mer enn 500 år tilbake i tid. Fra min mor kan jeg spore mine forfedre til de fleste gårder og plasser på Konnerud og i Skoger. Er du selv en gammel Konnerudbeboer eller Skauerbøring, skal vi kanskje ikke så langt tilbake før vi har felles slekt?


Møt storbønder, småbønder, leilendinger, husmannsfolk, soldater i den Store Nordiske Krig og en masse gruvearbeidere. (Er yrkesvalg genetisk betinget? Jeg visste jo ikke noe om dette da jeg valgte å bli oljearbeider, vår tids gruvearbeidere.)


En liten digresjon: Hva kalles en person fra Konnerud/Skoger?


Norsk Språkråds "forslag" på en person fra Skoger er skaubøring. Men ved søk i Nasjonalbiblioteket, som inneholder nesten alt skrevet materiale i Norge, finner jeg ingen treff på dette som kan knyttes til Skoger. Det er derimot brukt i Eiker og på Ringerike om personer som bosetter seg utenfor allfarvei, i skauen (og ofte i en litt nedsettende betydning).

Skauerbøring derimot får noen treff. Bl.a. i Norsk Allkunnebok, et nynorsk-leksikon fra 1959. Også Konnerud og Skoger historielags tidsskrift har brukt dette ved 3 anledninger. Men med kun 12 treff i aviser, virker det ikke som dette er et allment benyttet innbyggernavn?


Språkrådet har ingen forslag til Konneruds innbyggere. På sin liste over innbyggernavn er ikke et eneste -rud navn verdiget et forslag. Men på Lokalhistorie-Wiki er det satt opp noen retningslinjer for navngiving, og hvis vi skal bruke de blir det Konneruditt eller Konneruding. Det første lyder vel mer som en bergart, og fikk ingen treff. Og jeg fant kun én O-løper i 2019 som ble kalt Konneruding.


Konnerudværing har 8 treff i lokalpressen. Brukt bl.a. om både skigeneral Geirr Kihle og ordfører Tore Opdal Hansen.


Konnerudboer er også brukt, med 32 treff, det eldste tilbake til 1946, men Konnerudbeboer, med sine 82 treff, går av med seieren! (Jeg mener jo dette savner litt "schwung", så jeg foreslår at historielaget lager en navnekonkurranse?)En slektsoversikt blir fort uoversiktlig. Så også denne. For å prøve å hjelpe til litt, har jeg etter hver familie lagt inn en henvisning i orange til deres foreldre, og med en link dit i rødt i enden av setningen.

Wix har en størrelses-begrensning på blogg-innlegg som jeg fikk problem med. Innlegget måtte derfor deles i to. Link mellom de to fant jeg dessverre ingen mulighet for.


God fornøyelse!Foreldre:


Min mor, Inger Margrethe Kristensen, ble heller ikke født på Konnerud, men i Nybyen på Strømsø. Familien bodde i Christen Smithsgt. 7 da min mor ble født i 1930.

Thorleif og Esther Kristensen med barna Reidun, Inger, Toralf og Egil utenfor Christen Smiths gate 7. (ca 1933)


Men allerede i 1933 flyttet familien opp til Konnerud. Der kjøpte de Myrheim, bruksnummer 156 av gård nr. 80, Eikholt. Denne hadde adresse Bekkedalsveien 3. (Som ble forandret til Vargveien 3 i 1974 da den nye veien til Hallermoen skole ble anlagt.)

Bekkedalsveien 3, Myrheim, sett fra Halden-jordet, en (som vanlig) snørik Konnerudvinter på 60-tallet.


Min mor giftet seg i 1954 med Einar Fjeldheim, f. 1924 på Braaten, br. nr. 31 av Ljøterud i Sandsvær. I 1930 flyttet de til nabobruket Myra, br. nr. 17 av Ljøterud. (Begge mine foreldre kom altså fra ei myr!)

Einars dåp i Hedenstad kirkebok.

Einar og Ingers vielse i Skoger kirkebok.


De bodde på Brustad, br.nr.3 av gård.nr. 8643 i Saggrenda utenfor Kongsberg. Her kom jeg til verden i 1956. (Vel, jeg ble vel egentlig født på Kongsberg sykehus, som en av de aller første på det nye sykehuset!)

Saggrenda. Det var ikke akkurat noe herskapshus jeg bodde mine første måneder i.


Min far jobbet på Sølvverket, men da dette ble nedlagt året etter, mistet han jobben. Etter en stund med litt turbulens, reiste mormor Esther opp til Saggrenda, og hentet datteren og de to barnebarna tilbake til Konnerud.

Min mor giftet seg aldri igjen. Og hun bodde resten av sitt liv på Konnerud. Gamle Konnerudbeboere husker henne kanskje fra kjøpmann Wike, der hun bl.a. hadde ansvaret for frukt og grønt.

Inger Fjeldheim ved fruktdisken hos kjøpmann Wike på Konnerud.


Min mor døde dessverre så alt for tidlig, i 1991, bare 61 år gammel.

Min far, Einar Fjeldheim, døde i Sande i 1998.Besteforeldre:


Min mormor, Esther Margrethe Eriksen, ble født 1903 på Gjerpen, gård nr. 29, br.nr. 4 i Skoger.

Esthers dåp i Skoger kirkebok

Gjerpen bruk nr. 4 (Bilde fra Skogerboka)


Hun var nr. 4 i en søskenflokk på 15, hvorav 7 gutter og 7 jenter vokste opp.

Gjerpen-søsknene: stående fra v.: Einar, Karen, Arne, Solveig, Håkon, Sigrun, Thorleif, Kristian og Betzy. Foran: Kristoffer/Karl?, Camilla, Karl/Kristoffer?, Borghild og Esther. (Bildet er kolorert)


Bestemor Esther giftet seg i 1928 med Thorleif Kristian Vinæs Kristensen, f. 1902 på Strømsø. (Marienlystgate 10)

Thorleifs dåp i Strømsø kirke.

Thorleif og Esthers vielse i Skoger kirkebok.


De bodde som tidligere nevnt først i Christen Smiths gate 7 før de ca. 1933 flyttet til Bekkedalsveien 3 på Konnerud. De fikk 7 barn, hvorav den eldste, Reidun, døde tidlig. De andre vokste opp, og fortsatt bor mine to onkler, Egil og Arne på Konnerud.

Familien Kristensen i Bekkedalsveien ca. 1967. Bak fra v.: Thoralf, Inger, Bjørg og Egil. Foran: Arne, Esther og Berit. (Bildet er kolorert)


Thorleif var el-montør på jernbanen, og døde dessverre allerede i 1942 ved en ulykke på Jernbaneverkstedet på Sundland i Stømsgodset.

At Torleif ble døpt Vinæs skyldes antagelig at hans mors familie en tid bodde på Grinderud, br. nr. 2. En liten parsell av denne kaltes Vinnes. (Navnet ser ut til å ha gått ut av bruk.) Enkelte "slektsforskere" har føyd dette navnet både på min mormor og hennes barn, men det blir feil, siden de aldri har brukt det. Heller ikke Torleif, ser det ut til, brukte det annet enn i "offisiell" sammenheng.


Bestemor Esther døde på Drammen sykehus i 1975.Thorleifs foreldre: se Oldeforeldre 1.

Esthers foreldre: se Oldeforeldre 2.Oldeforeldre 1:


Thorleifs far, jernbanearbeider Edvard Kristensen, ble født 1877 i Østre Aker i Oslo. De bodde da i Ekebergveien. (Ved folketellingen i 1875 bodde foreldrene i Tyristrand.)


Thorleifs mor var Sofie Magdalene Johanne Johansdatter. Hun ble født 1875 på gården Danserud, gård nr. 30 i Skoger. (Danserud var fram til 1786 en del av Gjerpen, og lå nede i Kobbervikdalen.)


De giftet seg 1902 i Strømsø kirke. (Sofie hadde vært gift før, og hadde to sønner fra første ekteskap, Einar og Vollert Brekke.)


Edvard og Sofie fikk fem barn. De bodde først i Marienlystgate 8, men flyttet ca. 1905 inn i Christen Smiths gate 5 i Nybyen.

Familien Edvard Kristensen fra Christen Smiths gate 5 i Nybyen. Sofie Magdalene og Edvard sitter foran og Kristine Marie står i midten. De 4 brødrene er jeg ikke sikker på hvem er hvem, men jeg er ganske sikker på at Thorleif står til høyre. (Hvis de står etter alder er det videre mot venstre: Eyvind Steen, Reidar og Hans.) (Bildet er kolorert).


Edvard døde i 1952, Sofie i 1964.


Edvards foreldre: var fra Hole og Ringerike, og følges ikke videre.

Sofies foreldre: se Tipp-oldeforeldre 1.Oldeforeldre 2:


Esthers far het Christofer Eriksen, og ble født 1872 på Gjerpen, gård nr. 29, bruk nr. 4 i Skoger.


Christofer overtok i 1890 Gjerpen, bruk nr. 4, etter sin eldre bror Hans, som valgte å emigrere til Amerika. Ved siden av gårdsbruket jobbet Christofer som veivokter i Skoger.


Han giftet seg i 1897 med Betzy Emilie Olaussen, f. 1878 i Baggaden (Tordenskjoldsgate) på Strømsø.


De fikk som tidligere nevnt 15 barn, hvorav 14 levde opp.

Christofer og Betzy Eriksen på Gjerpen. (Bilde fra Skogerboka)


Christofer døde på Gjerpen i 1930.

Betzy levde noen år til og døde i 1934.


Christofers foreldre: se Tipp-oldeforeldre 2.

Betzys foreldre: se Tipp-oldeforeldre 3.Tipp-oldeforeldre 1:


Sofie Magdalenes far var Johan Jørgensen, f. 1836 på en plass under Mellom Lærum i Sande. De er ikke nevnt i Sandeboka.


Han gifter seg i 1866 med Janette Othilie Hansdtr., f. 1847 sannsynligvis på Skarrebråten, bruk. nr. 27 av Eikholt på Konnerud. (Omtrent der Konnerud barnehage ligger i dag.)


Johan jobbet som matros og bodde på Ekeberg-eie og hun på Tandberg, begge i Sande, ved vielsen.

Janette og Johans vielse i Sande kirkebok.


Men de flyttet ganske snart til Danserud, gård nr. 30 i Skoger (nabogården til Gjerpen.) Johan kjøpte først bruk nr. 2 for 700 spd. i 1866, deretter løste han ut enken på bruk. nr. 1 med 500 spd. Johan jobbet da som skibstømmermand. De fikk 3 barn mens de bodde på Danserud.

I 1878 solgte de Danserud for 4.500.- kr. og flyttet til Gjerpen, bruk nr. 1. Så solgte de Gjerpen i 1891 og flyttet til Konnerud, der de kjøpte Grinderud, gård nr. 84, br. nr. 2 i 1892.


De selger så Grinderud i 1905 og flytter til Hallingrud, br. nr. 20 av gård nr. 79 Svarterud. (Hallingrudveien 18 i dag.)

(Mye av disse opplysningene finner jeg i Skogerboken (fra 1931) Dessverre er det en god del feil i denne boka. Men de er kontrollert så godt det lar seg gjøre.)

Men det er ikke bare Skogerboka som lager problemer. I Buskeruds Amtstidende 5. apr 1911 fant jeg en notis om eiendomssalg. Her står det at Johan har solgt G.nr. 82 (Konnerud) br. nr. 2 Vinnes, og G.nr. 84 (Grinderud), br. nr. 4, Ellingsrud for 7500.- kr. Dette stemmer vel ikke helt. I følge Skogerboka var det to Ellingsrud-plasser på Konnerud tidligere. Den ene var bruk nr. 3 på Grinderud den andre var del av bruk. nr. 3 (Petersvollen) av Eikholt, gård nr. 80. Vinnes skal være en del av bruk nr. 2 på Grinderud, gård nr. 84, som Johan kjøpte i 1892.


Da Johan dør i 1920 står det i kirkeboka at han bodde på Pettersvollen, bruk nr. 3, gård nr. 80 Eikholt.


Johan og Janette Othilie har dermed i løpet av sitt samliv bodd på to gårder i Skoger og fire gårder på Konnerud!

Jeg har ikke klart å finne Janettes død i kirkebøkene. Det kan bety at hun døde etter 1930, hvor data er sperret av tidsfrist.


Johans foreldre: se 2 x Tipp-oldeforeldre 1.

Janettes foreldre: se 2 x Tipp-oldeforeldre 2.


Tipp-oldeforeldre 2:


Christofer Eriksens far var Carl Eriksen, f. 1829 på Lorentzplassen, bruk nr. 3 av gård nr. 79, Svarterud på Konnerud.


Han giftet seg 1855 i Skoger kirke med Karen Kirstine Christophersdatter, f. 1830 på Øvre Knive-eie i Skoger.Bilder fra Skogerboka.


De bodde noen år på Smellen/Brandengen på Rundtom, der Carl jobbet som formann på mudderapparatet som mudret i Drammen havn. I 1867 kjøpte de bruk nr. 4 på gård nr. 29 Gjerpen.

(Jeg finner ikke navnet Smellen annet sted enn i slektsforskningssider. Men det later til å ha vært et annet navn på området ved Brandengen.)


De fikk 5 barn, de tre første født på Strømsø, de to siste på Gjerpen.


Carl døde på Gjerpen i 1894. Karen i 1912.Carls foreldre: se 2 x Tipp-oldeforeldre 3.

Karens foreldre: se 2 x Tipp-oldeforeldre 4.Tipp-oldeforeldre 3:


Betzy Emilies far var Christian Olaussen, f. 1852 på Haugen (Kampenhaug?) under Østre Haneval i Skoger. (Kampenhaug er så vidt nevnt i Skogerboka, men ikke hvem som bodde der etter 1800.)


Han giftet seg 1878 i Skoger med Martine Bredine Christiansdatter, f. 1856 på Springover, bruk nr. 2 av gård nr. 65 Skallestad i Skoger.


Christian var blikkenslager på Strømsø. Utifra bostedene ved barnefødsler levde de en omflakkende tilværelse: 1878: Baggaden (Tordenskjoldsgate), 1880: Bromannsgangen, 1882: Banegangen, 1883: Pistolgangen.

Martine døde i 1885, og Christian giftet seg igjen i 1886 med Amalie Karoline Olsen fra Båhuslen i Sverige.De fortsatte den omflakkende tilværelsen: 1887: Treschowsgt, 1893: Baggaden, 1896: Kollviksgt 253 (Jeg finner ikke Banegangen og Kollviksgt. i Strømsø på dagens kart.)


Christian døde av influensa i 1910. Da bodde han i Tollbodgata 86! (Dette huset ble nok revet da de bygde motorveibrua)


Christians foreldre: se 2 x Tipp-oldeforeldre 5.

Martines foreldre: se 2 x Tipp-oldeforeldre 6.2 x Tipp-oldeforeldre 1:


Johan Jørgensens far var Jørgen Johnssen, født 1812 på Johnsrudplassen i Sande. (De er ikke nevnt der i Sandeboka.)


Han ble i 1836 gift med Cathrine Jørgensdatter, f. 1814 i Drammen. (Foreldrene kom fra Lærum i Sande.)


De skrev seg begge fra Lærum i Sande da de giftet seg.


De bygslet jord på Egeberg i Sande. Her bodde de i ei stue mellom Lundeby og br. nr. 5, Plassen, som hans bror hadde festet. Der fikk de minst 12 barn.

Cathrine døde på Ekeberg-eie i 1884, som "gift fattiglem".


Jørgen døde noen år seinere, i 1889, som fattiglem på Ruds-eie.


Jørgens foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 1.

Cathrines forfedre kom fra Sande og Strømm.2 x Tipp-oldeforeldre 2:


Min Tipp-oldemor Janette Othilie Hansdatter var et "uekte" barn. Foreldrene var altså ikke gift. Hennes mor var Johanne Maria Olsdatter, f. 1826 på Skarrebråten, bruk. nr. 27 av gård nr. 80 Eikholt på Konnerud. Den lå i området mellom Gåserudgata og den nye Gramsborg-veien, Der Konnerud barnehage ligger i dag(?) Gården er sterkt stykket opp, og bare en liten rest av bruksnummeret eksisterer i dag.


Da Johanne i 1847 fødte en datter, ble Hans Olsen Andorsrud utlagt som barnefaderen.


Her er det på tide med en liten digresjon: slektsforskere har til alle tider vært svært opptatt av "fars-rekken". Muligens fordi slektsnavnet gjerne følger fedrene. Men vi vet i dag (og de visste vel også før) at farskapet, før vi fikk DNA-tester, kunne være svært usikkert. Morskapet derimot er nok vanligvis mye vanskeligere å lure seg unna.

Vi burde med andre ord heller fulgt kvinne-rekken i slektsforskningen. Men dette tillot ikke religionen, som like fram til våre dager hevdet at kvinnen var en annenrangs-person som skulle være mannen underdanig.


Jeg velger å stole på Johanne Marie, så jeg fører Hans Olsen Andorsrud opp som min tipp-tipp oldefar. Ved datterens vielse i Sande i 1866 står han oppført som far til bruden. Om han har godtatt farskapet, eller bare er blitt ført inn, vet jeg ikke.


Han ble født i 1812 på Vestre Åserud, gård nr. 72, bruk nr. 3 i Andorsrudkroken.


Faren hans kjøpte i 1823 bruk nr. 3, gård nr. 71 Andorsrud, og i 1858 overdro han denne til Hans. (Det er ikke godt å si hvor bruk nr. 3 lå. Da Selvig bruk kjøpte opp gårdene i 1901 ble allt slått sammen til ett bruk.)


Johanne Maria ble i 1855 gift med matros Nils Christian Helgesen f. 1833 på Strømsø.


De bodde sansynligvis på Skarrebråten, der de fikk en sønn i 1855, som døde etter 3 måneder, og så døde Johanne antagelig i barsel året etter, bare 29 år gammel.


Hans Andorsrud var ugift helt fram til 1868, da han giftet seg med Christine Marie Christensdatter fra Ingulfsåsen. De fikk ingen barn. (Lurer på om Janette Othilie fikk den arven hun hadde krav på?)

Hans Olsen Andorsrud (Bilde fra Skogerboka)


Hans Olsen døde på Andorsrud i 1891.


Hans' foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 2.

Johannes foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 3.2 x Tipp-oldeforeldre 3:


Carl Eriksens far het Erich Jonsen, og ble født 1789 på Borgen i Sande. Det var en del gruvevirksomhet ved Borgen på den tida, hvor faren hans var gruvearbeider.


Da Borgen gruve ble nedlagt rundt 1805, flyttet familien til Konnerud, der det fortsatt var gruvevirksomhet.

Erich giftet seg 1813 i Tangen kirke med Margrethe Hansdatter, f. 1791 på Tangen.Jeg vet ikke når Erich kjøpte Lorentzplassen, bruk nr. 3gård nr. 79 Svarterud på Konnerud. I Skogerboka står det bare at han var den første selveier på denne plassen. Men den eldste sønnen ble født der i 1814.


Margrethe døde på Lorentzplassen i 1837.


Foruten sønnen Carl, som havnet på Gjerpen, hadde de flere sønner som bodde i Skoger og på Konnerud. Hans Eriksen, gift med Guri Danielsdatter fra Stubberud, var skomaker på Løise. Jacob Eriksen, gift med Andrine Pålsdatter fra N. Holmen, bodde på Fossan, bruk nr. 8 av Jordbrekke. Og Ingebret Eriksen giftet seg med enken Guri Torsteinsdatter fra Stubberud, og bodde på bruk nr. 5 Dalen/Olsrud av gård nr. 84 Grinderud.


Erich giftet seg på nytt i 1841 i Eiker med Birthe Marie Paulsdatter, f. 1815 på Waalen-eie i Vestfossen.


I 1842 solgte han Lorentzplassen. Men de hadde allerede en tid bodd på Grinderud/Stubberud. Han får 8 barn med Birte, og ved dåpen bor de vekselvis på Grinderud, Stubberud og Kinnerud. Han skriver seg flere ganger som gruvearbeider, og det er vel ikke usannsynlig at han jobbet ved gruvene på Nikkerud.


Erich døde på Strømsø i 1864.Erichs foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 4.

Margrethes forfedre kom fra Tangen.2 x Tipp-oldeforeldre 4:


Karen Kirstine Christophersdatters far var Christopher Tollevsen, f. 1792 på Skallestad, gård nr. 65 i Skoger.


Christopher giftet seg i Sande i 1819 med Maren Kirstine Pedersdatter, f. 1791 på Knem i Strømm (Svelvik). (Familien er ikke nevnt i Strømms historie, men fadderne kan tyde på at det var Søndre Knem de bodde på.)De bodde begge på Simenstad i Sande da de giftet seg, men flyttet til Kjeldsås-eie, der de fikk første barn. Videre flyttet de til Trogstadplassen der de fikk neste barn, for så i 1825 å få en datter på Unnelsrud-eie i Skoger. Før 1830 hadde de flyttet til Knive-eie i Skoger. Der bodde de sannsynligvis på en plass som het Oddeval, men den er ikke nevnt i Skogerboka. (I følge Drammen byleksikon lå Oddeval under Gundesø (Gunnarsrud), men det kan ha vært flere plasser med samme navn.


Da Maren Kirstine dør i 1847, bor de på Gjerpen. Heller ikke her er de nevnt i Skogerboka.


Christopher og Maren fikk 5 barn sammen.

Christopher giftet seg igjen i 1850 med Ingeborg Marie Knudsdatter, f. 1818 i Eiker. De fikk 3 barn på Knive-eie.


Christopher flytter på ett eller annet tidspunkt tilbake til Oddeval, og døde der i 1865.

Christophers foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 5.

Marens foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 6.2 x Tipp-oldeforeldre 5:


Christian Olaussens far var Olaus Halvorsen, f. 1819 på Kampenhaug (Haugen?), et lite bruk under Østre Haneval, som er borte i dag. I følge Drammen byleksikon lå det helt sør i innmarka, så det blir vel i området der golfbanen ligger nå?

(Litt pussig at i Asker er det også en gård som heter Vestre Haneval som har en husmannsplass som heter Kampenhaug.)


Han giftet seg i 1845 med Elen Thomasdatter, f. 1820 på Bekkestranda i Sande.De bodde først på Haugen under Østre Haneval, før de i 1854 flytter til Søengen under Nordby, gård nr. 26. (Finner ikke denne plassen verken i Skogerboka eller på dagens kart. Bebyggelsen på Åskollen har totalt forandret området.)

De fikk 7 barn, de fire første på Haneval-eie, de tre siste på Søengen.


Olaus døde av sukkersyke i 1891. Da bodde de i Baggaden (Tordenskjoldsgate) på Strømsø.


Elen døde også i 1891, av hjertesykdom. Da bodde hun i Wiborggangen på Strømsø. (En liten vei oppkalt etter kjøpmann Oluf Wiborg, eller hans sønn, banksjef Emanuel Wiborg? Eksisterer ikke i dag.)


Olaus foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 7.

Ellens foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 8.2 x Tipp-oldeforeldre 6:


Martine Bredine Christiansdatters far var Christian Andersen, f. 1829 på Nordre Løken br. nr. 3B i Botne.


Christian giftet seg i 1851 i Skoger med Bolette Christiansdatter, f. 1828 på Kløvestadeiet i Sande.Christian kjøpte i 1849 bruk nr. 2, Springover av Skallestad, gård nr. 65 i Skoger. De bodde der fram til 1875. Da solgte de og flyttet til Gunnerud, gård nr. 31. De er ikke nevnt der i Skogerboka. Men i folketellingen for 1875 finner jeg at de leier plassen Klamperud av Johan Johnsen, som bor på Løise, men eier også Gunnerud br. nr. 2. (Navnet Klamperud ser ikke ut til å være i bruk i dag.)

Folketellingen 1875 for Skoger.


Christian var dagarbeider på Drammen Jernstøberi i 1875. (Dette var i Skoger den gangen.)

De fikk 8 barn sammen, alle født på Springover. Den yngste sønnen, Broder Christiansen, eide Gunnerud, bruk nr. 2 fra 1910 til 1918. Før det var det hans fetter John Christensen Løise som eide bruket.


Christian døde 1896 på Gunnerud i Skoger. Dødsårsaken ser ut til å ha vært organisk hjertefeil(?).


Bolette døde på Gunnerud i 1914 av alderdom, 87 år gammel.


Christians forfedre kom fra Sande og Ramnes.

Bolettes foreldre: se 3 x Tipp-oldeforeldre 9.3 x Tipp-oldeforeldre 1:


Jørgen Johnsens far var Jahn Christensen, f. 1766 på Gyltesøe i Sande.

Han ble døpt Jahn, oppkalt etter sin morfar Jan Jochumssøn Lanz. Men prestene på den tiden var ikke å nøye med rettskrivingen, så han ble etter hvert hetende Jon/John ser det ut til.

Jahn/Jon ble i 1794 gift med Mari Johnsdatter, f. 1772 på Braaten u. V. Kjeldås i Sande. (I Sandeboka er ingen nevnt på Braaten før 1825.)

Maris dåp i Sande kirkebok. (Faren til Mari het Jon Olsen. Her er det feilskrevet Ole. Både ved barnedåp i 1770 og 1775 heter han Jon.)


Jahn og Maris vielse i Sande kirkebok.


Ved vielsen skrev han seg fra Brubakken, som var et lite bruk (nr.38) av Klevjer. (Eksisterer ikke i dag.)

I 1794 bodde de på Brochenhuus br.nr. 18 av V. Kielaas, men flyttet snart etter til Fagerlie u. Repper-Kielaas.

Ved folketellingen i 1801 bodde de på Fagerlie. De hadde en sønn og en datter.

Folketellingen 1801 på Fagelie.


Da siste barn ble født i 1812 hadde de flyttet til en plass under Johnsrud.

John døde i 1828 på Mellom-Lærum-eie.


Mari ser ut til å ha dødd på Kielaas-eie i 1840.


Jahns forfedre ser ut til å komme fra Sande og Strømm.

Maris foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 1.
3 x Tipp-oldeforeldre 2:


Hans Olsen Andorsruds far var Ola Augustinusen, f. 1786 på V. Åserud, gård nr. 72, bruk nr. 3 i Skoger.


Ola giftet seg 1809 med Randi Helene Hansdatter, f. 1775 på Jordbrekke, gård nr. 64, bruk nr. 1 i Skoger.Ola overtok bruk 3 på Vestre Aaserud allerede 15 år gammel, da faren døde. Ola hadde vært gift en gang før, i 1806 med Berthe Larsdatter fra Bragernes. Hun døde allerede i 1809. Ola hadde ett barn i første og 5 barn i andre ekteskap.

Vestre Åserud, bruk nr. 3 (bilde fra Skogerboka)


Ola døde på V. Aaserud i 1864. Jeg er ikke sikker på om det var kreft i ansiktet eller lungebetennelse han døde av.


Randi Helene døde året etter, 89 år gammel.


Olas foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 2.

Randis foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 3.3 x Tipp-oldeforeldre 3:


Johanne Maria Olsdatters far var Ole Johannesen, f. 1798 på Skarrebråten, bruk nr. 27 av Eikholt på Konnerud.


Ole giftet seg 1826 i Tangen kirke med Anne Kirstine Jørgensdatter, f. 1797 på Tangen.Ole var murmester. I 1825 kjøpte han halve bruket av moren.

De hadde 5 barn.


Anne Kirstine døde på Skarrebråten i 1868.


Ole døde på Skarrebråten i 1880.Oles foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 4.

Annes forfedre kom fra Øyer i Oppland.3 x Tipp-oldeforeldre 4:


Erich Jonsens far var Jon Sørensen, f. 1757 på Ulverud, br. nr. 8 og nr.9 av gård nr. 79 Svarterud på Konnerud. (Familien er ikke nevnt på Ulverud i Skogerboka.)


Jon giftet seg 1784 i Sande med Eli Erichsdatter, f. 1755 på Konnerud. Det står dessverre ikke i kirkeboka hvor familien bodde.Eli Erichsdatters dåp finner jeg både i Jarlsberg-verkets kirkebok og i Tangen kirkebok. Den i Tangen er mest lesbar. Men jeg klarer ikke i noen av de å finne noe bosted. Faren jobber for verket. De flytter like etter at Eli blir født til Borgen i Sande, hvor han har fått jobb i gruvene der. Ved folketellingen i 1801 bor Jon og Eli på Borgen. Elis far er da stiger ved Borgen gruver.

Da Borgen gruve ble nedlagt i 1805, flyttet de tilbake til Konnerud, og bosatte seg sannsynligvis på Lorentzplassen. Men de er ikke nevnt der i Skogerboka.


Alle papirer om gruvevirksomheten på Borgen gikk dessverre tapt i en brann på Eidsfoss.


Jon døde på Lorentsplassen på Konnerud i 1810. Han ble altså både født og døde på Konnerud, men er ikke verdiget plass i Skogerboka.


Eli levde i 20 år til, og døde på Lorentsplassen i 1831.


Jons foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 5.

Elis foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 6.3 x Tipp-oldeforeldre 5:


Christopher Tollefsens far var Tollev Christophersen, f. 1747 på N. Imjelt i Skoger.


Tollev var gift 3 ganger. 1. gang i 1773 med Ingeborg Marie Torkildsdatter fra Mælen i Skoger. De bodde da på N. Imjelt. De hadde 3 barn.

I 1777 fikk han auksjonstilslag på gården for 685 riksdaler.


Men da Ingeborg døde i 1779, giftet han seg i 1780 med enken på Skallestad i Skoger, Kirsti Engebretsdatter, og flyttet dit. Tollev og Kirsti fikk ingen barn sammen. Kirsti døde i 1788, og Tollev giftet seg for tredje gang i 1789 med Kirsti Håkonsdatter, f. 1766 på Ø. Borge i Skoger.De fikk 2 barn sammen.

Tollev var i lang tid klokker og skoleholder i bygda. Han døde på Skallestad i 1792, bare 45 år gammel.


Jeg har ikke klart å finne når Kirsti Haagensdatter døde.


Tollevs foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 7.

Kirstis foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 8.


3 x Tipp-oldeforeldre 6:


Maren Kirstine Pedersdatters far var Peder Olssøn, f. 1770 på Øvre Skjeldrum i Skoger.


Peder giftet seg i Strømm (Svelvik) i 1791 med Christine Olsdatter, f. 1766 på Knem i Strømm.De fikk 4 barn. Christine døde i (barsel?) 1798.Peder var skredder. Ved folketellingen i 1801 bodde han som enkemand og inderst på Sand i Strømm, med datteren Maren Kristine.


Peder druknet i 1815. Det står ikke hvor han druknet, eller hvor han bodde i kirkeboka. Han ble begravet 22. Okt 1815 i Strømm kirke.


Peders foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 9.

Christines foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 10.3 x Tipp-oldeforeldre 7:


Olavus Halvordsens far var Halvor Christensen, f. 1772 på N. Flaaten-eie i Sande. (Familien er ikke nevnt i Sandeboka.)


Halvor giftet seg i 1802 i Skoger med Karen Guldbrandsdatter, f. 1777 på Lille Eskerud (Hesthagen) bruk nr. 9 av gård nr. 83 Eskerud på Konnerud.Ved folketellingen i 1801 bodde Halvor på Ø. Hanevald i Skoger som tjenestefolk og dragon.

Karen bodde også på Hanevold da de giftet seg.

De flytter mye rundt etter at de ble gift. Da første barn, Christen , blir døpt i 1802, bor de på Trolserud-eie i Sande. I 1809 bor de på Kampenhoug i Skoger. I 1812 er de tilbake på Trolserud-eie. I 1816 bor de på Guthu-eie i Sande, før sønnen Olavus blir født på Ø. Hanevald i Skoger i 1819.


De fikk 6 barn. Karen døde i 1842, på Haugen u. Hanevold i Skoger.


Halvor døde 1855 samme sted.


Halvors forfedre kom fra Botne.

Karens foreldre: se 4 x Tipp-oldeforeldre 11.3 x Tipp-oldeforeldre 8:


Elen Thomasdatters far var Thomas Ellingsøn, f. 1781 på Leirehaugen u. Halbiørhus i Hemsedal.


Thomas giftet seg i Hemsedal i 1815 med Kari Svendsdatter, f. 1794 på Willumgreen i Hemsedal.De bodde et par år på Halbiørhus(?) før de ca. 1817 flyttet til en plass på Øvre Skjeldrum i Skoger.

De flyttet snart videre til Bekkestranda i Sande, hvor Elen ble født. De er ikke nevnt i Skogerboka eller Sandeboka. I 1823 flyttet de til Strømm. De bodde på Knems-eie i 1824 og Hellums-eie i 1828, Auke-eie i 1831. Plassen het Blindevann i 1828 og 1835, men det er litt uklart hvilken gård den lå under. (Blindevann ligger rett vest for Knem, så det lå muligens

under en av Knem-gårdene.)


Thomas var båtbygger, og drev også med tjærebrenning.

Thomas døde på Furubråten i Nesbygda 13. Feb 1862 av alderdom, 83 år gammel. Han kalles Thomas Blindvandet, og er legdslem.


Jeg vet ikke når Kari døde.


Thomas og Karis forfedre kom fra Hemsedal.3 x Tipp-oldeforeldre 9:


Bolette Christiansdatters far var Christian Eriksen, f. 1793 på Aaser u. Opsahl i Rødenæs (Marker) i Østfold.


Christian giftet seg i Sande i 1822 med Barbro Andersdatter, f. 1800 på Kaalsrud-eie i Flå i Hallingdal.Christian var møller, og hadde flyttet over Oslofjorden til Holtet u. Foss i Sande før 1820. Han er ikke nevnt i Sandeboka under Holtet. Det var mølle på Foss, og også en møller-bolig. Kanskje han bodde der?


Familien til Barbro flyttet fra Hallingdal til Bråten, bruk nr. 3 på gård nr. 62 Nedre Skjeldrum i Skoger en gang mellom 1801 og 1805. (Hennes mor og bror er nevnt i Skogerboka, men ikke Barbro.)


Ca. 1820 fikk hun jobb som tjenestepike på Holtet i Sande.

I 1822 ble begge meldt inn som tilflyttet til Sande.Etter at de ble gift, flyttet de litt rundt i Sande og Skoger. 1822: Skallestad-eie i Skoger,

1824: Guthu-plassen i Sande, 1826: